Chính sách đối tác

   
   
Rate this post

CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC

 I.Mô tả về dịch vụ; Nghĩa vụ của các bên

 1. Hiển thị Thông tin đối tác
 2. MegaTrip sẽ giữ Thông tin khách hàng cần thiết để hoàn thành một yêu cầu đặt phòng được xúc tiến thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh. MegaTrip sẽ chia sẻ Thông tin khách hàng liên quan với Đối tác kết nối cần thiết để hoàn thành yêu cầu đặt phòng của Khách hàng.
 3. Đối tác phải có trách nhiệm cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ và đáp ứng cho Khách hàng về các yêu cầu đặt phòng được xử lý thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh . Đối tác cam kết tuân thủ Chính sách chăm sóc khách hàng của Đối tác khách sạn như được cung cấp cho MegaTrip và hiển thị trên Đặt phòng nhanh. Đối tác sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với Khách hàng để tuân thủ Chính sách chăm sóc khách hàng được đăng tải của Đối tác khách sạn. Đối tác kết nối sẽ xác nhận với Khách hàng rằng yêu cầu đặt phòng đã được hoàn tất thành công và thông báo cho Khách hàng rằng Đối tác khách sạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho việc đáp ứng yêu cầu đặt phòng, ngoại trừ trường hợp khác được thỏa thuận giữa các bên. Đối tác chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm cho bất kỳ thắc mắc nào của Khách hàng về việc xử lý yêu cầu đặt phòng thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh.

II.       MegaTrip có quyền giao tiếp với Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng theo chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của MegaTrip.

 1. Dịch vụ
 2. Để tích hợp với Đặt phòng nhanh, Đối tác khách sạn phải duy trì mối quan hệ tích cực với Đối tác kết nối được chứng nhận để cung cấp Dịch vụ Đặt phòng nhanh với MegaTrip. Đối tác kết nối đó sẽ phát triển và duy trì để cung cấp cho MegaTrip dữ liệu xác nhận về tình trạng phòng trống của Nguồn cung và đặt phòng, cũng như, nếu có thể, dữ liệu sửa đổi và hủy đặt phòng (“Nguồn cấp”). Tất cả dữ liệu đưa lên Nền tảng Đặt phòng nhanh này đều chịu sự điều chỉnh của những Điều khoản và Điều kiện này và phải được gửi thông qua Nguồn cấp hợp lệ (“Dữ liệu nguồn cấp”), như được cung cấp bởi Đối tác kết nối. MegaTrip bảo lưu quyền, mà không phải chịu trách nhiệm, sửa đổi, từ chối, xóa và/hoặc hủy bất kỳ Nguồn cấp nào có chứa nội dung hoặc liên kết không đáp ứng các đặc điểm quy định của MegaTrip, theo quyết định riêng của MegaTrip.
 3. Đối tác cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng cho các đặt phòng phát sinh từ Đặt phòng nhanh phù hợp với mức dịch vụ khách hàng mà đối tác cung cấp cho các nhà cung cấp tương tự khác và cho khách hàng phát sinh trên chính nền tảng của Đối tác và không làm mất uy tín của MegaTrip hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của MegaTrip cung cấp cho Khách hàng.
 4. Nghĩa vụ về dịch vụ của MegaTrip. Nghĩa vụ duy nhất của MegaTrip là chuyển tới Đối tác kết nối được chỉ định thông tin đặt phòng và thanh toán từ Khách hàng. MegaTrip sẽ không có nghĩa vụ xác nhận thông tin thanh toán của Khách hàng khi thu thập hoặc truyền thông tin đó thông qua Đặt phòng nhanh.
 5. Nghĩa vụ về dịch vụ của đối tác. Khi nhận được thông tin đặt phòng và thanh toán từ MegaTrip, Đối tác phải xử lý thông tin thanh toán của Khách hàng phù hợp với điều lệ, quy định, nội quy và hướng dẫn khác về mạng lưới thanh toán hiện hành (“Điều lệ mạng lưới”), đáp ứng đặt phòng do Khách hàng yêu cầu và hoàn toàn chịu mọi chịu trách nhiệm cho cả dịch vụ khách hàng cung cấp cho Khách hàng về đặt phòng, lên lịch lại, hủy và tất cả các vấn đề khác hỗ trợ khách hàng sau khi Khách hàng yêu cầu đặt phòng với Đối tác và các mối lo ngại về thanh toán và xử lý thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự ủy quyền giao dịch, truy vấn của chủ thẻ, lỗi, biên lai, hoàn tiền và đòi lại tiền.
 6. Hoa hồng và Thanh toán
 7. Đối tác khách sạn sẽ có cơ hội chọn một trong các Tỷ lệ hoa hồng được hiển thị thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh, sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trên Trang web MegaTrip.vn. MegaTrip sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp tỷ lệ lượt hiển thị liên kết với Tỷ lệ hoa hồng đã chọn, như đã được trình bày trong quy trình đăng ký (hoặc sau đó trong Trung tâm quản lý); với điều kiện Đối tác Homestay hiển thị Giá đủ điều kiện, duy trì tỷ lệ hủy tương đối thấp và duy trì Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn mức trung bình. Bất kể những điều được đề cập ở trên, tỷ lệ lượt hiển thị đó có thể giảm xuống do chất lượng về kết nối, Thông tin Tài liệu hoặc Nguồn cung của Đối tác, giá phòng hoặc tỷ lệ hủy cao hơn đáng kể so với mức trung bình, không đủ phòng trống hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn đáng kể so với mức trung bình.
 8. Tỷ lệ hoa hồng sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ thông tin homestay đăng trên Megatrip.vn tùy theo quyết định riêng của mình, sửa đổi Tỷ lệ hoa hồng sau khi thông báo cho Đối tác Homestay.
 9. Hoa hồng cho mỗi đặt phòng trả cho MegaTrip sẽ được tính như sau: Tỷ lệ hoa hồng áp dụng cho đặt phòng nhân với Tổng giá gốc cho toàn bộ Lưu trú của Khách hàng.
 10. Hoa hồng trên đặt phòng sẽ được thanh toán cho MegaTrip dựa trên Tổng giá gốc của Lưu trú của Khách hàng như được MegaTrip xác định vào thời điểm lập hóa đơn.
 11. Trao đổi dữ liệu và Kiểm toán dữ liệu
 12. Trong trường hợp tỷ lệ hủy của Đối tác khách sạn vượt quá hơn mười phần trăm (10%) so với tỷ lệ hủy trung bình của họ, MegaTrip tùy theo quyết định riêng của mình có thể (i) thực hiện kiểm toán các thông tin hủy của Đối tác khách sạn, (ii) không chấp nhận thêm bất kỳ việc sửa đổi hoặc hủy nào đối với đặt phòng được thực hiện thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh hoặc (iii) chấm dứt Thỏa thuận này.
 13. Khi Đối tác đã hoạt động trên Nền tảng Đặt phòng nhanh, Đối tác cam kết cung cấp cho MegaTrip dữ liệu từ sản phẩm của MegaTrip hàng ngày, bằng một mẫu và quá trình cung cấp định trước của MegaTrip bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 14. Đặt phòng được sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi ngày đặt phòng đối với ngày bắt đầu, ngày kết thúc hoặc cả hai; sửa đổi về hạng dịch vụ, phòng hoặc thay đổi khác trong danh mục đặt phòng
 15. Hủy dịch vụ bao gồm dịch vụ không có biên lai do yêu cầu hủy bắt nguồn từ Khách hàng đồng thời do Đối tác khách sạn không đáp ứng dịch vụ. Khách hàng không tới nhưng cũng không báo hủy đặt phòng sẽ được đưa vào trong tài khoản chưa thanh toán phải thu trừ khi Đối tác xác nhận là đã hủy bằng cách gửi giấy hủy đến cho MegaTrip về đặt phòng đó.
 16. Tất cả dữ liệu đặt phòng của Khách hàng được cung cấp cho MegaTrip phải được liên kết với một số hoặc mã nhận dạng đặt phòng duy nhất xác định đặt phòng gốc được yêu cầu thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh.
 17. Đối tác sẽ cung cấp dữ liệu về Lưu trú của khách hàng phát sinh từ các đặt phòng được xúc tiến thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh cho tới khi tất cả các đặt phòng được bắt nguồn thông qua Nền tảng Đặt phòng nhanh đã được hoàn tất hoặc xác nhận là đã hủy, bất kể điều gì xảy ra trước.
 18. MegaTrip có thể chấp nhận thông báo hủy đặt phòng từ Khách hàng, Đối tác khách sạn và Đối tác kết nối và sẽ chấp nhận thông báo về sửa đổi đặt phòng từ Đối tác khách sạn và Đối tác kết nối.
Xem nhiều :  Top ++ homestay Hà Nội siêu đẹp, siêu xịn, siêu hot
   
Megatrip - Hệ thống cho thuê xe du lịch chất lượng cao toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general